top of page

Daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Kronvalda ielā 5, Jelgavā

Pasūtītājs:

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde "

Realizācijas laiks:

2014 - 2015. gads

Izpildītie darbi:

Daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Darbu aprakts:

  • fasādes siltināšanas darbi;

  •  pagraba pārseguma un cokola siltināšana;

  •  bēniņu stāva siltināšana;

  • apkures sistēmas nomaiņa;

  • ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa;

  • ​logu un durvju nomaiņa.

bottom of page