top of page

Daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Nākotnes ielā 8, Ķekavā

Pasūtītājs:

SIA "Ķekavas nami "

Realizācijas laiks:

2019 - 2020. gads

Izpildītie darbi:

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 8 Ķekavā, Ķekavas novadā

Darbu aprakts:

  • fasādes siltināšanas darbi;

  • pagraba pārseguma un cokola siltināšana;

  • jumta pārseguma siltināšana;

  • jumta pārseguma atjaunošana;

  • daļēja logu nomaiņa dzīvokļos;

  • ārdurvju un logu nomaiņa kāpņu telpās;

  • apkures cauruļu nomaiņa pagrabstāvā;

  • ēkas ventilācijas sistēmas sakārtošana;

  • apkures sildķermeņu pieslēgumu pārbūve dzīvokļos;

  • daļēja sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos.

Atsauce uz pasūtītāju

bottom of page